instrukcije-matematike

Učenje in inštrukcije matematike

Pravijo, da se je nekatere stvari treba samo naučiti na pamet, druge pa je treba razumeti. Pri matematiki velja, da je potrebno nekaj obojega, saj dejansko ne gre pričakovati, da bi pri težji matematiki dejansko vsakdo razumel, o čem ta govori – se pa je možno vseeno naučiti pravilno reševati naloge, pri čemer pomagajo tudi inštrukcije matematike.

Pri učenju matematike je potrebno v prvi vrsti popolnoma obvladati osnove oziroma osnovne principe, ki jih osvojimo že v osnovni šoli, v srednji pa se znanje nato nagrajuje na višji, težji nivo. Učenje pogosto predvideva poznavanje definicije in pravilno reševanje nalog, ne zahteva pa razlag samih principov, saj so ti za dijake pogosto nerazumljivi oziroma preveč neracionalni. Kadar učenje ne gre, pomaga, če se dijak odloči za inštrukcije matematike, s katerimi je možno tudi v krajšem času doseči izjemne rezultate in s tem tudi šolski uspeh. Seveda je odločitev za inštrukcije po navadi prepuščena dogovorom med starši in dijakom, vsekakor pa ne gre pozabiti na to, da so te lahko ob potrebi po dolgotrajnejši učni pomoči tudi precej drage.

Kako se torej lotiti učenja matematike? Če obvladate osnove, potem se je potrebno ob jemanju vsake nove snovi najprej naučiti pravil – ali jih dejansko razumeti, ali pa se »formule« naučiti na pamet. Nato sledi reševanje nalog, ki naj jih bo čim več, saj s tem prenašamo svoje znanje v prakso oziroma v reševanje primerov, kakršni bodo tudi na preverjanjih znanja. Kadar se dijak tega loteva sproti in ob težavah za pomoč prosi sovrstnike ali profesorja, inštrukcije matematike običajno niso potrebne, saj se snov in postopki reševanja nalog razjasnijo sproti. Težava pa je, če se nabere več snovi, če ni obvladanja prve, iz katere nato izhajata druga in tretja … Takrat so inštrukcije matematike pogosto edina rešitev, ki lahko prepreči slabe ocene, popravni izpit ali celo ponavljanje razreda.